Jarek Cechmanowicz - Galeria, Pasaż Niebieski, Poznań
 

Wystawa
Maks Kapalski
RzeĽba


2 - 30 grudnia 2016

Zapraszamy !


Galeria Sztuki Współczesnej Jarka Cechmanowicza popularyzuje sztukę polskich artystów, których osi±gnięcia znane s± nie tylko w kraju ale i za granic±, takimi jak: Tomasz Sętowski, Waldemar Marszałek, Władysław Jackiewicz, Beata Jurkowska, Andrzej Wi¶niewski, Ireneusz Walczak, Bożena Lesiak, Jacek Korpanty, Edward Szutter, Michał Bajsarowicz, Sylwia Kokot, Janusz Kokot, Marian Danielewicz, Hanna Głowacka, Janusz Głowacki, Antoni Karwowski, Tomasz Klimczyk, Michał Sikorski, Jacek Nowakowski, Małgorzata Stępniak, Beata Wrzesińska, Krzysztof Zieliński, Adam Marczukiewicz, Halina Nowicka, Barbara Gawdzik-Brzozowska, Anna Ziaja.


BAZAR POZNAŃSKI - PASAŻ
ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań,    tel. 061 855 10 58, 0505 370 600
galeria@galeria-cechmanowicz.pl